Vyhľadávanie

Mám záujem o mediáciu

Hlavná stránka

Vitajte na stránke mediátora Mgr. Bc. Martina Bendíka, registrovaného v Zozname mediátorov MS SR pod číslom 959. 

 

Mediácia je mimosúdnym riešením sporov medzi stranami sporu, ktorú upravuje zákon o mediácií č. 420/2004 Z.z. v znení platných noviel. 

Mimosúdnym preto, že strana sporu navštívi mediátora, ktorý pozve druhu stranu sporu na mediačné stretnutie. 

Mediačné stretnutie sa snažím viesť pri zachovaní všetkých princípov mediácie ale zároveň aj v uvoĽnenej atmosfére, nakoľko strany sporu majú záujem násť vzájomné riešenie ich sporu a očakávajú pomoc od mediátora pri vedení mediácie. Ako mediátor nezsahujem autoritatívne do konania narozdiel od súdu. 

 

 

Od 1.1.2016 je účinná novela zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.  

Rýchlo

Jednou zo z predností mediácie je rýchlosť konania. 

Čítať ďalej

Lacno

Druhou výhodou mediácie je jej cena v porovnaní so súdnym konaním. 

Čítať ďalej

Diskrétne

Ďalšou výhodou mediácia je jej diskrétnosť - neverejnosť. 

Čítať ďalej

Go to top